Minna Tuovinen & Martin Heslop

Mitä on ImprotangoImprotango on koreografipari Minna Tuovisen ja Martin Heslopin kehittämä ja jalostama tanssikieli. Sen juuret ovat argentiinalaisen tangon peruselementeissä.

Se on nykyaikainen ja kiehtova  lähestymistapa  taidetanssiin/sosiaaliseen tanssiin, jossa luovuus, hienovarainen kommunikaatio ja improvisaatio ovat sen keskeisiä tekijöitä. 

Improtangossa keskitytään selkeään ja intuitiiviseen viestintään. Siinä pyritään luomaan aito vuoropuhelu, jossa molemmilla kumppaneilla on vaikutusvaltainen rooli.

Improtangoa voi tanssia selkeiden ja yksinkertaisten periaatteiden mukaisesti tai luoda monimutkainen ja haastava tanssi parin kanssa. Improtango antaa tilaa ilmaisulle ja mahdollistaa monenlaisia tulkintoja.

Sanna & Janne
Miten tanssia Improtangoa


Improtangotunnilla käydään läpi erilaisia kosketuksen, tasapainon, impulssin, kierron ja spiraalin harjoituksia.

Kosketus herkistää viestien ottamisessa ja antamisessa, tasapaino mahdollistaa aidon läsnäolon ja kommunikaation, impulssi antaa suunnan ja panee liikkeelle, kierto mahdollistaa monipuolisen tilan käytön ja spiraali varmistaa parin yhteyden. Kun näitä elementtejä harjoitetaan erikseen, on helpompi ymmärtää mistä kokonaisuus muodostuu.

Peruelementtien yhdistäminen ja niiden hallinta kehittyy vähitellen fyysiseksi taidoksi ja osaamiseksi. Johtajan ja seuraajan roolit sekoittuvat toisiinsa ja tanssista tulee molempien myötävaikutuksella luotu aito ja kokonaisvaltainen kokemus ja elämys. Jo osallistumalla yhdelle Improtangotunnille saa pilkahduksen siitä mitä Improtangossa voi kokea toisen ihmisen kanssa.

Minna & Thibaut
Miksi tanssia Improtangoa


Improtango tarjoaa pehmeää ja tietoista kehon kokonaisvaltaista harjoittamista.

Se kehittää tasapainoa, koordinaatiota, kehon tuntemusta ja hallintaa. Se edistää muistin harjoittamista, läsnäoloa ja sosiaalista osallistumista. Se yhdistää kaikenikäisiä ihmisiä ja antaa yhteisen kielen. Se on kaiken lisäksi hauskaa ja luovaa.

Improtango kehittää kommunikaatio taitoja ja luovuutta. Se ei perustu valmiisiin askelkuvioihin vaan yksinkertaisiin improvisaatioharjoituksiin. Improvisoidun tanssin on todettu erityisesti stimuloivan keskushermostoa ja aivotoimintaa sekä auttavan aivoja löytämään uusia ajattelutapoja ja luomaan uusia hermoratoja.

Improtangossa parin kanssa tanssiessa kosketus on tiedon, taidon ja tunteen välittäjänä.

Miksi tanssia

Tanssin positiivisia vaikutuksiaTanssi kehittää tasapainoa, tarkkaavaisuutta ja läsnäoloa. Tanssiessa hengitys paranee ja streesi lievenee.
Tanssi lisää kehon voimaa, liikkuvuutta, aerobista kestävyyttä ja hienomotoriikkaa.
Tanssilla on positiivinen vaikutus muistiin ja oppimiskykyyn läpi elämän.
Tanssi kuormittaa kehoa kokonaisvaltaisesti.
Tanssi harjoittaa sekä kehoa että mieltä.
Tanssi tukee sosiaalista osallistumista ja osallisuutta.
Tanssi auttaa luomaan uusia ystävyyssuhteita ja sosiaalisia kontakteja.
Tanssi vaikuttaa myönteisesti mielen vireyteen ja henkiseen kestokykyyn.
Tanssi voimistaa ja virkistää konkreettisesti ja antaa elämyksiä.
Tanssi antaa mahdollisuuden luovalle ilmaisulle.

Minna & Martin
Minna Tuovinen & Martin Heslop


Martin ja Minna ovat yhdessä opettaneet 30 vuotta. Kouluttajina he ovat opettaneet ja inspiroineet suomalaisia tanssintekijöitä sekä näyttelijöitä heidän työnsä ja opetuksensa kautta Teatterikorkeakoulussa, lisäksi opettaen ja koreografioiden eri tanssikouluissa-ja instituutioissa eri puolilla Suomea sekä pitäen kursseja erilaisille kohderyhmille.

He ovat vierailleet opettajina useissa yliopistoissa Ruotsissa, Espanjassa, Saksassa, Argentiinassa, Brasiliassa ja Kolumbiassa. Heillä on ollut mittavaa kansainvälistä esitys-ja opetusyhteistyötä Etelä-Amerikassa vuodesta 2006 lähtien.

Image from Improtango class
Improtango Kurssit


Improtango on koreografipari Minna Tuovisen ja Martin Heslopin kehittämä ja jalostama tanssikieli. Sen juuret ovat argentiinalaisen tangon peruselementeissä, jotka luovat pohjan luovalle, dynaamiselle ja monitasoiselle kommunikaatiolle.

Improtangossa keskitytään selkeään ja intuitiiviseen viestintään. Siinä luodaan aito vuoropuhelu, jossa molemmilla kumppaneilla on vaikutusvaltainen rooli. Askelsarjojen oppimisen sijaan yksinkertaisten improvisaation pohjautuvien pariharjoitusten keinoin kehitetään hienovaraista kommunikaatiota ja luodaan uudenalaisia muunnelmia ja mahdollisuuksia. Improtangossa pyritään luovempaan ja ja vapaampaan tanssiin.

Ennakkoilmoittautuminen sähköpostitse info@improtango.fi. Varmista paikkasi kurssillr maksamalla kurssimaksu ennakkoon.

Riia Kivimäki & Saku Makela
Tilaa uutiskirjeemme